انتشار کاغذی مقالات دوره سال 95 و سال 96

بدینوسیله به اطلاع نویسندگان گرامی و پژوهشگران محترم می رساند که چاپ کاغذی شمارگان سال 95 و سال 96 انجام یافته است. در صورت تمایل به دریافت  فصلنامه های مذکور از طریق کانالهای ارتباطی دفتر نشریه ،تماس حاصل فرمایید.

استیری

دبیر اجرایی نشریه