کانالهای ارتباطی با مدیر داخلی نشریه

با عرض سلام حضور نویسندگان و داوران محترم نشریه ،به این وسیله کانالهای ارتباطی با مدیر داخلی نشریه به اطلاع میرسد:

1- تلفن مستقیم دفتر نشریه  44660889-051

2-تلفن دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار  44646810-051  داخلی 210

3- ایمیل نشریه به آدرس:  jfst@iaus.ac.ir   (جهت انجام مکاتبات احتمالی)

بدیهی است بارگذاری و ارسال مقالات و فایلهای مورد نیاز ، طبق قبل صرفا از طریق سامانه نشریه بایستی صورت پذیرد و مرجع پیگیری مراحل فرایند داوری مقالات ارسالی، فقط سامانه اینترنتی نشریه - امکان ورود با گذرواژه و رمز عبور نویسنده مسؤول- می باشد.

در صورت نیاز به تماس با مدیر داخلی نشریه  ، پاسخگویی صرفا از طریق کانالهای ارتباطی فوق امکان پذیر می باشد. 

استیری

مدیر داخلی نشریه