اخبار و اعلانات

فلودیاگرام مراحل داوری مقالات

فلودیاگرام مراحل داوری مقالات

مطالعه بیشتر

لیست داوران مقالات سال 98

لیست داوران مقالات منتشر شده در سال 1398

مطالعه بیشتر

دریافت فرم تعارض منافع

 فرم تتعرض منافع  پس از سابمیت مقاله ،بایستی توسط نویسنده مسوول مکاتبات تکمیل و به نشریه ارسال شود.

مطالعه بیشتر

دریافت نمونه فرم تعهدنامه

 فرم تعهدنامه پس از سابمیت مقاله ،بایستی توسط نویسنده مسوول مکاتبات تکمیل و به نشریه ارسال شود.

مطالعه بیشتر

انتشار کاغذی مقالات دوره سال 95 و سال 96

بدینوسیله به اطلاع نویسندگان گرامی و پژوهشگران محترم می رساند که چاپ کاغذی شمارگان سال 95 و سال 96 انجام یافته است. در صورت تمایل به دریافت  فصلنامه های مذکور از طریق کانالهای ارتباطی دفتر نشریه ،تماس حاصل فرمایید. استیری دبیر اجرایی نشریه

مطالعه بیشتر

کانالهای ارتباطی با مدیر داخلی نشریه

با عرض سلام حضور نویسندگان و داوران محترم نشریه ،به این وسیله کانالهای ارتباطی با مدیر داخلی نشریه به اطلاع میرسد: 1- تلفن مستقیم دفتر نشریه  44660889-051 2-تلفن دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار  44646810-051  داخلی 210 3- ایمیل نشریه به آدرس:  jfst@iaus.ac.ir   (جهت انجام مکاتبات احتمالی) بدیهی است بارگذاری و ارسال مقالات و فایلهای مورد نیاز ، طبق قبل صرفا از طریق سامانه نشریه بایستی صورت پذیرد و مرجع پیگیری مراحل فرایند داوری مقالات ارسالی، فقط سامانه اینترنتی نشریه - امکان ورود با گذرواژه و رمز عبور نویسنده مسؤول- می باشد. در صورت نیاز به تماس با مدیر داخلی ...

مطالعه بیشتر

انتشار الکترونیکی ویژه نامه ی دومین کنگره ی بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم وصنایع غذایی ایران/ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری/ اردیبهشت 1397

ویژه نامه ی دومین کنگره ی بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم وصنایع غذایی ایران/ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری/ اردیبهشت 1397،بصورت الکترونیکی بر تارنمای نشریه منتشر شد.برای دسترسی به مقالات منتخب ، به دوره دهم مراجعه فرمایید. استیری مدیر اجرایی نشریه

مطالعه بیشتر

سایت قدیم مجله‌ی نوآوری در علوم و فن‌آوری غذایی

مجله‌ی نوآوری در علوم و فن‌آوری غذایی

مطالعه بیشتر