نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبگیری اسمزی پیش‌بینی سینتیک فرآیند آبگیری اسمزی کدوی حلوایی به کمک ابزار هوشمند شبکه‌ی عصبی مصنوعی در حالت استاتیک [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 61-74]
 • آرد بررسی تاثیر افزودن آرد باقلا به آردگندم بر خصوصیات رئولوژیکی خمیر و ترکیب شیمیایی نان [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 1-6]
 • آرد باقلا بررسی تاثیر افزودن آرد باقلا به آردگندم بر خصوصیات رئولوژیکی خمیر و ترکیب شیمیایی نان [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 1-6]
 • آرشه شناسایی پروفایل اسیدهای چرب و ارزیابی خصوصیات شیمیایی و حسی پنیر سنتی آرشه [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 27-33]
 • آفلاتوکسین ارزیابی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، میکروبیولوژیکی و تعیین میزان آفلاتوکسین نمونه‌های تخم خام هندوانه در استان خراسان رضوی در سال 1389 [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 11-19]
 • آویشن بررسی اثر دما و سرعت جریان هوا در خشک کن بر میزان و کیفیت اسانس استحصالی از آویشن [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 75-85]

ا

 • ابعاد محوری پیش‌بینی خواص فیزیکی پسته با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی در طی فرآوری [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 25-38]
 • اثر مهارکنندگی بررسی اثرات بازدارندگی عصاره‌ی جلبک Chlorella vulgaris روی باکتری‌ Bacillus subtilis در محیط کشت آزمایشگاهی [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 27-35]
 • ارزیابی بافت ارزیابی بافتی وحرارتی بیاتی نان فاقد گلوتن تهیه شده از آرد ذرت و نخود [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 35-41]
 • ارزیابی حرارتی ارزیابی بافتی وحرارتی بیاتی نان فاقد گلوتن تهیه شده از آرد ذرت و نخود [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 35-41]
 • ارزش تغذیه‌ای بررسی ارزش تغذیه‌ای سس ماهی ساردین [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 67-74]
 • ارقام نخود فرنگی بررسی ویژگی‌های فیزیکی دو رقم نخود فرنگی [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 43-52]
 • اسانس بررسی اثر دما و سرعت جریان هوا در خشک کن بر میزان و کیفیت اسانس استحصالی از آویشن [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 75-85]
 • استارتر بررسی تأثیر تعداد سلول سوماتیک بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی پنیر گوسفندی [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 71-77]
 • استان خراسان ارزیابی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، میکروبیولوژیکی و تعیین میزان آفلاتوکسین نمونه‌های تخم خام هندوانه در استان خراسان رضوی در سال 1389 [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 11-19]
 • اسیدهای چرب شناسایی پروفایل اسیدهای چرب و ارزیابی خصوصیات شیمیایی و حسی پنیر سنتی آرشه [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 27-33]
 • انرژی فعال سازی سینتیک خشک کردن برش‌های سیب‌زمینی‌ترشی (Helianthus tuberosus L.) با روش جابه‌جایی هوای داغ [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 1-13]
 • اینولین ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، بافتی و حسی سس مایونز کم چرب حاوی اینولین و پکتین [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 35-46]
 • اینولین تاثیر افزودن اینولین بر خصوصیات رئولوژیکی خمیر ماکارونی [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 15-26]

ب

 • بادام بررسی تاثیر جایگزینی مواد جامد کل بستنی با بادام بر ویژگی‌های فیزیکی و حسّی آن [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 19-27]
 • باسیلوس سوبتی لیس بررسی اثرات بازدارندگی عصاره‌ی جلبک Chlorella vulgaris روی باکتری‌ Bacillus subtilis در محیط کشت آزمایشگاهی [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 27-35]
 • بافت ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، بافتی و حسی سس مایونز کم چرب حاوی اینولین و پکتین [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 35-46]
 • بافت بررسی تأثیر تعداد سلول سوماتیک بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی پنیر گوسفندی [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 71-77]
 • برگ سنا بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره‌ی متانولی برگ سنا و تاثیر آن در پایداری روغن سویا [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 51-61]
 • بستنی بررسی تاثیر جایگزینی مواد جامد کل بستنی با بادام بر ویژگی‌های فیزیکی و حسّی آن [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 19-27]
 • بسته بندی مواد غذایی مطالعه‌ی اثر سازگارکننده‌های مختلف بر خواص مکانیکی کامپوزیت کاه گندم- پلی اتیلن سبک [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 1-12]
 • بهینه سازی فرآیند تعیین شرایط بهینه‌ی فرایند سرخ کردن تحت خلاء کدو حلوایی [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 61-69]
 • بیواتانول بررسی پارامترهای مؤثر در تولید قند از پوست سبز گردو توسط اسید سولفوریک غلیظ با روش تاگوچی [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 7-17]

پ

 • پایداری تأثیر موسیلاژ دانه‌ی ریحان بر ویژگی‌های رئولوژیکی و پایداری دوغ [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 17-24]
 • پایدار کننده ارزیابی ویژگی همیاری بین پکتین و کربوکسی متیل سلولز در نوشیدنی شیر- آب تمشک [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 1-13]
 • پسته پیش‌بینی خواص فیزیکی پسته با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی در طی فرآوری [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 25-38]
 • پیش بینی پیش‌بینی سینتیک فرآیند آبگیری اسمزی کدوی حلوایی به کمک ابزار هوشمند شبکه‌ی عصبی مصنوعی در حالت استاتیک [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 61-74]
 • پیش بینی کاربرد روش ترکیبی سطح پاسخ و شبکه‌ی عصبی مصنوعی در پیش بینی سینتیک خشک کردن یک ماده‌ی غذایی تحت شرایط مختلف خشک کردن [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 51-65]
 • پکتین ارزیابی ویژگی همیاری بین پکتین و کربوکسی متیل سلولز در نوشیدنی شیر- آب تمشک [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 1-13]
 • پکتین ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، بافتی و حسی سس مایونز کم چرب حاوی اینولین و پکتین [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 35-46]
 • پلی اتیلن سبک مطالعه‌ی اثر سازگارکننده‌های مختلف بر خواص مکانیکی کامپوزیت کاه گندم- پلی اتیلن سبک [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 1-12]
 • پنیر بررسی تأثیر تعداد سلول سوماتیک بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی پنیر گوسفندی [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 71-77]
 • پنیر شناسایی پروفایل اسیدهای چرب و ارزیابی خصوصیات شیمیایی و حسی پنیر سنتی آرشه [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 27-33]
 • پوست سبز گردو بررسی پارامترهای مؤثر در تولید قند از پوست سبز گردو توسط اسید سولفوریک غلیظ با روش تاگوچی [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 7-17]

ت

 • تاگوچی بررسی پارامترهای مؤثر در تولید قند از پوست سبز گردو توسط اسید سولفوریک غلیظ با روش تاگوچی [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 7-17]
 • تالو اولئین استخراج فاز مایع چربی دنبه‌ی گوسفند به روش فراکسیون‌گیری با حلال و مقایسه‌ی ترکیب اسیدهای چرب آن با چند نمونه‌ی تجارتی روغن مایع [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 51-59]
 • تخم خام هندوانه ارزیابی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، میکروبیولوژیکی و تعیین میزان آفلاتوکسین نمونه‌های تخم خام هندوانه در استان خراسان رضوی در سال 1389 [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 11-19]
 • ترکیبات فنلی بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره‌ی متانولی برگ سنا و تاثیر آن در پایداری روغن سویا [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 51-61]
 • ترکیبات فنلی ارزیابی پایداری حرارتی، خصوصیات آنتی اکسیدانی‌ترکیبات فنلی و پروفیل اسیدهای چرب در روغن حاصل از مغزهای خوراکی(پسته،گردو و بادام) [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 45-54]
 • ترکیب اسید چرب استخراج فاز مایع چربی دنبه‌ی گوسفند به روش فراکسیون‌گیری با حلال و مقایسه‌ی ترکیب اسیدهای چرب آن با چند نمونه‌ی تجارتی روغن مایع [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 51-59]
 • تصفیه‌ی نمک با شست و شو سنجش فلزات سنگین در نمک طعام حاصل از تصفیه به روش شست‌وشو با آب و مقایسه با سنگ نمک آن [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 53-58]
 • تعداد سلول‌های سوماتیک بررسی تأثیر تعداد سلول سوماتیک بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی پنیر گوسفندی [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 71-77]
 • تغییرات شیمیایی تاثیر حرارت دهی مایکروویو بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی روغن‌های نباتی [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 35-45]
 • تکنولوژی تخمیر بررسی ارزش تغذیه‌ای سس ماهی ساردین [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 67-74]

ج

 • جذب قند تعادلی پایش فرآیند آبگیری میوه‌ی بِه در محلول‌های اسمزی نمک، ساکارز و گلوکز [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 39-51]

چ

 • چاشنی تعیین پارامترهای موثر در خشک کردن ریواس با هوای داغ و بررسی امکان تهیه‌ی پودر از آن [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 59-68]
 • چربی دنبه‌ی گوسفند استخراج فاز مایع چربی دنبه‌ی گوسفند به روش فراکسیون‌گیری با حلال و مقایسه‌ی ترکیب اسیدهای چرب آن با چند نمونه‌ی تجارتی روغن مایع [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 51-59]

ح

 • حرارت دهی ماکروویو تاثیر حرارت دهی مایکروویو بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی روغن‌های نباتی [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 35-45]

خ

 • خشک کردن تعیین پارامترهای موثر در خشک کردن ریواس با هوای داغ و بررسی امکان تهیه‌ی پودر از آن [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 59-68]
 • خشک کردن کاربرد روش ترکیبی سطح پاسخ و شبکه‌ی عصبی مصنوعی در پیش بینی سینتیک خشک کردن یک ماده‌ی غذایی تحت شرایط مختلف خشک کردن [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 51-65]
 • خشک کردن بررسی اثر دما و سرعت جریان هوا در خشک کن بر میزان و کیفیت اسانس استحصالی از آویشن [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 75-85]
 • خشک کردن اسمزی پایش فرآیند آبگیری میوه‌ی بِه در محلول‌های اسمزی نمک، ساکارز و گلوکز [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 39-51]
 • خشک کردن با جابه‌جایی هوای داغ سینتیک خشک کردن برش‌های سیب‌زمینی‌ترشی (Helianthus tuberosus L.) با روش جابه‌جایی هوای داغ [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 1-13]
 • خصوصیات ارگانولپتیکی مقایسه‌ی خصوصیات فیزیکوشیمیایی، رئولوژیکی و حسی ماست تهیه شده از شیر تازه‌ی گاو و شیر خشک [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 11-20]
 • خصوصیات شیمیایی مقایسه‌ی خصوصیات فیزیکوشیمیایی، رئولوژیکی و حسی ماست تهیه شده از شیر تازه‌ی گاو و شیر خشک [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 11-20]
 • خصوصیات شیمیایی شناسایی پروفایل اسیدهای چرب و ارزیابی خصوصیات شیمیایی و حسی پنیر سنتی آرشه [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 27-33]
 • خواص رئولوژیکی بررسی تاثیر افزودن آرد باقلا به آردگندم بر خصوصیات رئولوژیکی خمیر و ترکیب شیمیایی نان [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 1-6]
 • خواص شیمیایی بررسی تاثیر افزودن آرد باقلا به آردگندم بر خصوصیات رئولوژیکی خمیر و ترکیب شیمیایی نان [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 1-6]
 • خواص فیزیکی و حسی بررسی تاثیر جایگزینی مواد جامد کل بستنی با بادام بر ویژگی‌های فیزیکی و حسّی آن [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 19-27]
 • خواص فیزیکو شیمیایی بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و آئرودینامیکی مالت جو (لاین EBYT88-17) با استفاده از روش سطح پاسخ [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 41-50]
 • خواص هندسی پیش‌بینی خواص فیزیکی پسته با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی در طی فرآوری [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 25-38]

د

 • دفع آب تعادلی پایش فرآیند آبگیری میوه‌ی بِه در محلول‌های اسمزی نمک، ساکارز و گلوکز [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 39-51]
 • دود سرد بررسی روند آلودگی لیستریا در ماهی فیتوفاگ دودی شده به روش سرد [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 21-28]
 • دوغ تأثیر موسیلاژ دانه‌ی ریحان بر ویژگی‌های رئولوژیکی و پایداری دوغ [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 17-24]

ذ

 • ذرت ارزیابی بافتی وحرارتی بیاتی نان فاقد گلوتن تهیه شده از آرد ذرت و نخود [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 35-41]

ر

 • رنسیمت بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره‌ی متانولی برگ سنا و تاثیر آن در پایداری روغن سویا [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 51-61]
 • ریواس تعیین پارامترهای موثر در خشک کردن ریواس با هوای داغ و بررسی امکان تهیه‌ی پودر از آن [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 59-68]
 • رودخانه‌ی کارون بررسی و مقایسه‌ی تجمع فلزات سنگین جیوه، کادمیوم و سرب در عضله و کبد ماهی لوتک (Cyprinion macrostomus) رودخانه‌ی کارون [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 27-35]
 • روش شناسی رویه‌ی پاسخ تعیین شرایط بهینه‌ی فرایند سرخ کردن تحت خلاء کدو حلوایی [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 61-69]
 • روغن بادام ارزیابی پایداری حرارتی، خصوصیات آنتی اکسیدانی‌ترکیبات فنلی و پروفیل اسیدهای چرب در روغن حاصل از مغزهای خوراکی(پسته،گردو و بادام) [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 45-54]
 • روغن پسته ارزیابی پایداری حرارتی، خصوصیات آنتی اکسیدانی‌ترکیبات فنلی و پروفیل اسیدهای چرب در روغن حاصل از مغزهای خوراکی(پسته،گردو و بادام) [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 45-54]
 • روغن گردو ارزیابی پایداری حرارتی، خصوصیات آنتی اکسیدانی‌ترکیبات فنلی و پروفیل اسیدهای چرب در روغن حاصل از مغزهای خوراکی(پسته،گردو و بادام) [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 45-54]
 • روغن‌های نباتی تاثیر حرارت دهی مایکروویو بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی روغن‌های نباتی [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 35-45]

ز

 • زیست تخریب‌پذیر مطالعه‌ی اثر سازگارکننده‌های مختلف بر خواص مکانیکی کامپوزیت کاه گندم- پلی اتیلن سبک [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 1-12]

س

 • سازگارکننده مطالعه‌ی اثر سازگارکننده‌های مختلف بر خواص مکانیکی کامپوزیت کاه گندم- پلی اتیلن سبک [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 1-12]
 • سیب‌زمینی‌ترشی سینتیک خشک کردن برش‌های سیب‌زمینی‌ترشی (Helianthus tuberosus L.) با روش جابه‌جایی هوای داغ [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 1-13]
 • سرخ کردن تحت خلاء تعیین شرایط بهینه‌ی فرایند سرخ کردن تحت خلاء کدو حلوایی [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 61-69]
 • سس ماهی بررسی ارزش تغذیه‌ای سس ماهی ساردین [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 67-74]
 • سطح پاسخ بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و آئرودینامیکی مالت جو (لاین EBYT88-17) با استفاده از روش سطح پاسخ [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 41-50]
 • سینتیک خشک کردن سینتیک خشک کردن برش‌های سیب‌زمینی‌ترشی (Helianthus tuberosus L.) با روش جابه‌جایی هوای داغ [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 1-13]
 • سنگ نمک سنجش فلزات سنگین در نمک طعام حاصل از تصفیه به روش شست‌وشو با آب و مقایسه با سنگ نمک آن [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 53-58]

ش

 • شاخص‌های کیفی تعیین پارامترهای موثر در خشک کردن ریواس با هوای داغ و بررسی امکان تهیه‌ی پودر از آن [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 59-68]
 • شبکه‌ی عصبی پرسپترون کاربرد روش ترکیبی سطح پاسخ و شبکه‌ی عصبی مصنوعی در پیش بینی سینتیک خشک کردن یک ماده‌ی غذایی تحت شرایط مختلف خشک کردن [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 51-65]
 • شبکه‌ی عصبی مصنوعی پیش‌بینی سینتیک فرآیند آبگیری اسمزی کدوی حلوایی به کمک ابزار هوشمند شبکه‌ی عصبی مصنوعی در حالت استاتیک [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 61-74]
 • شیر گوسفند بررسی تأثیر تعداد سلول سوماتیک بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی پنیر گوسفندی [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 71-77]

ض

 • ضریب نفوذ مؤثر رطوبت سینتیک خشک کردن برش‌های سیب‌زمینی‌ترشی (Helianthus tuberosus L.) با روش جابه‌جایی هوای داغ [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 1-13]

ع

 • عضله بررسی و مقایسه‌ی تجمع فلزات سنگین جیوه، کادمیوم و سرب در عضله و کبد ماهی لوتک (Cyprinion macrostomus) رودخانه‌ی کارون [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 27-35]

ف

 • فراکسیون گیری استخراج فاز مایع چربی دنبه‌ی گوسفند به روش فراکسیون‌گیری با حلال و مقایسه‌ی ترکیب اسیدهای چرب آن با چند نمونه‌ی تجارتی روغن مایع [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 51-59]
 • فیزیکوشیمیایی ارزیابی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، میکروبیولوژیکی و تعیین میزان آفلاتوکسین نمونه‌های تخم خام هندوانه در استان خراسان رضوی در سال 1389 [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 11-19]
 • فعالیت آنتی رادیکالی بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره‌ی متانولی برگ سنا و تاثیر آن در پایداری روغن سویا [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 51-61]
 • فلزات سنگین بررسی و مقایسه‌ی تجمع فلزات سنگین جیوه، کادمیوم و سرب در عضله و کبد ماهی لوتک (Cyprinion macrostomus) رودخانه‌ی کارون [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 27-35]
 • فلزات سنگین سنجش فلزات سنگین در نمک طعام حاصل از تصفیه به روش شست‌وشو با آب و مقایسه با سنگ نمک آن [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 53-58]

ق

 • قندقابل تخمیر بررسی پارامترهای مؤثر در تولید قند از پوست سبز گردو توسط اسید سولفوریک غلیظ با روش تاگوچی [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 7-17]

ک

 • کامپوزیت مطالعه‌ی اثر سازگارکننده‌های مختلف بر خواص مکانیکی کامپوزیت کاه گندم- پلی اتیلن سبک [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 1-12]
 • کاهش آب پیش‌بینی سینتیک فرآیند آبگیری اسمزی کدوی حلوایی به کمک ابزار هوشمند شبکه‌ی عصبی مصنوعی در حالت استاتیک [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 61-74]
 • کاه گندم مطالعه‌ی اثر سازگارکننده‌های مختلف بر خواص مکانیکی کامپوزیت کاه گندم- پلی اتیلن سبک [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 1-12]
 • کبد بررسی و مقایسه‌ی تجمع فلزات سنگین جیوه، کادمیوم و سرب در عضله و کبد ماهی لوتک (Cyprinion macrostomus) رودخانه‌ی کارون [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 27-35]
 • کدو حلوایی تعیین شرایط بهینه‌ی فرایند سرخ کردن تحت خلاء کدو حلوایی [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 61-69]
 • کدوی حلوایی پیش‌بینی سینتیک فرآیند آبگیری اسمزی کدوی حلوایی به کمک ابزار هوشمند شبکه‌ی عصبی مصنوعی در حالت استاتیک [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 61-74]
 • کربوکسی متیل سلولز ارزیابی ویژگی همیاری بین پکتین و کربوکسی متیل سلولز در نوشیدنی شیر- آب تمشک [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 1-13]
 • کلرلا ولگاریس بررسی اثرات بازدارندگی عصاره‌ی جلبک Chlorella vulgaris روی باکتری‌ Bacillus subtilis در محیط کشت آزمایشگاهی [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 27-35]

ل

 • لیستریا اینوکوآ بررسی روند آلودگی لیستریا در ماهی فیتوفاگ دودی شده به روش سرد [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 21-28]
 • لیستریا مونوسیتوژنز بررسی روند آلودگی لیستریا در ماهی فیتوفاگ دودی شده به روش سرد [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 21-28]

م

 • ماست بازسازی شده مقایسه‌ی خصوصیات فیزیکوشیمیایی، رئولوژیکی و حسی ماست تهیه شده از شیر تازه‌ی گاو و شیر خشک [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 11-20]
 • ماست تازه مقایسه‌ی خصوصیات فیزیکوشیمیایی، رئولوژیکی و حسی ماست تهیه شده از شیر تازه‌ی گاو و شیر خشک [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 11-20]
 • ماکارونی تاثیر افزودن اینولین بر خصوصیات رئولوژیکی خمیر ماکارونی [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 15-26]
 • مالت بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و آئرودینامیکی مالت جو (لاین EBYT88-17) با استفاده از روش سطح پاسخ [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 41-50]
 • ماهی دودی بررسی روند آلودگی لیستریا در ماهی فیتوفاگ دودی شده به روش سرد [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 21-28]
 • ماهی ساردین بررسی ارزش تغذیه‌ای سس ماهی ساردین [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 67-74]
 • ماهی فیتوفاگ بررسی روند آلودگی لیستریا در ماهی فیتوفاگ دودی شده به روش سرد [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 21-28]
 • ماهی لوتک بررسی و مقایسه‌ی تجمع فلزات سنگین جیوه، کادمیوم و سرب در عضله و کبد ماهی لوتک (Cyprinion macrostomus) رودخانه‌ی کارون [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 27-35]
 • مایونز کم چرب ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، بافتی و حسی سس مایونز کم چرب حاوی اینولین و پکتین [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 35-46]
 • محیط کشت آزمایشگاهی بررسی اثرات بازدارندگی عصاره‌ی جلبک Chlorella vulgaris روی باکتری‌ Bacillus subtilis در محیط کشت آزمایشگاهی [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 27-35]
 • میکروبیولوژی ارزیابی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، میکروبیولوژیکی و تعیین میزان آفلاتوکسین نمونه‌های تخم خام هندوانه در استان خراسان رضوی در سال 1389 [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 11-19]
 • مواد جامد کل بررسی تاثیر جایگزینی مواد جامد کل بستنی با بادام بر ویژگی‌های فیزیکی و حسّی آن [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 19-27]
 • مواد موثره بررسی اثر دما و سرعت جریان هوا در خشک کن بر میزان و کیفیت اسانس استحصالی از آویشن [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 75-85]
 • موسیلاژ ریحان تأثیر موسیلاژ دانه‌ی ریحان بر ویژگی‌های رئولوژیکی و پایداری دوغ [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 17-24]
 • میوه‌ی بِه پایش فرآیند آبگیری میوه‌ی بِه در محلول‌های اسمزی نمک، ساکارز و گلوکز [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 39-51]

ن

 • نان فاقد گلوتن ارزیابی بافتی وحرارتی بیاتی نان فاقد گلوتن تهیه شده از آرد ذرت و نخود [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 35-41]
 • نخود ارزیابی بافتی وحرارتی بیاتی نان فاقد گلوتن تهیه شده از آرد ذرت و نخود [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 35-41]
 • نمک طعام سنجش فلزات سنگین در نمک طعام حاصل از تصفیه به روش شست‌وشو با آب و مقایسه با سنگ نمک آن [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 53-58]
 • نوشیدنی شیر ـ آب تمشک ارزیابی ویژگی همیاری بین پکتین و کربوکسی متیل سلولز در نوشیدنی شیر- آب تمشک [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 1-13]

و

 • ویژگی‌ آئرودینامیکی بررسی ویژگی‌های فیزیکی دو رقم نخود فرنگی [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 43-52]
 • ویژگی‌های اصطکاکی بررسی ویژگی‌های فیزیکی دو رقم نخود فرنگی [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 43-52]
 • ویژگی‌های ثقلی بررسی ویژگی‌های فیزیکی دو رقم نخود فرنگی [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 43-52]
 • ویژگی‌های رئولوژیکی تأثیر موسیلاژ دانه‌ی ریحان بر ویژگی‌های رئولوژیکی و پایداری دوغ [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 17-24]
 • ویژگی‌های رئولوژیکی تاثیر افزودن اینولین بر خصوصیات رئولوژیکی خمیر ماکارونی [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 15-26]
 • ویژگی‌های هندسی بررسی ویژگی‌های فیزیکی دو رقم نخود فرنگی [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 43-52]
 • ویسکوزیته ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، بافتی و حسی سس مایونز کم چرب حاوی اینولین و پکتین [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 35-46]
 • ویسکوزیته مقایسه‌ی خصوصیات فیزیکوشیمیایی، رئولوژیکی و حسی ماست تهیه شده از شیر تازه‌ی گاو و شیر خشک [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 11-20]

ه

 • هیدرولیز بررسی پارامترهای مؤثر در تولید قند از پوست سبز گردو توسط اسید سولفوریک غلیظ با روش تاگوچی [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 7-17]