دوره و شماره: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 34، دی 1396 
8. تأثیر تغییرات pH و نمک های کلسیم و منیزیم بر رفتار رئولوژیک صمغ ژلان

صفحه 89-99

سینوش همت زاده دستگردی؛ محمد حجت الاسلامی؛ اورنگ عیوض زاده


11. بهینه سازی تولید پروتئین هیدرولیز شده دانه هندوانه (Citrullus lanatus) با ارزیابی فعالیت چلات کنندگی با استفاده از روش سطح پاسخ

صفحه 123-133

احمد پدرام نیا؛ سید علی مرتضوی؛ علیرضا صادقی ماهونک؛ امیرحسین الهامی راد؛ محمد آرمین