دوره و شماره: دوره 14، شماره 4 - شماره پیاپی 54، دی 1401، صفحه 176-1 
ارزیابی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و حسی ماست کم چرب پروبیوتیک حاوی نشاسته ذرت و عصاره گیاه چویل

صفحه 67-51

10.30495/jfst.2021.684157

عبد الرضا آقاجانی؛ فرهاد میرزایی؛ مهدی کرمانی؛ محمد رضا سعیدی اصل؛ احمد پدرام نیا


بررسی ویژگی های شکلات تلخ حاوی عصاره و میکروکپسول های گیاه چای سفید

صفحه 176-163

10.30495/jfst.2021.684169

سمیه شهبازی؛ زهره دیدار؛ محسن وظیفه دوست؛ مصطفی شهیدی نوقابی؛ عیسی جاهد