تعیین ارزش غذایی خیار دریایی فراوری شده گونه (Stichopus herrmanni) از جزیره قشم (خلیج فارس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زیست شناسی(فیزیو لوژی جانوری)، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بین المللی پیام نور، قشم، ایران

2 استادیار، گروه آموزشی زیست شناسی، دانشگاه پیام نور، قشم، ایران

3 استادیار، پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرعباس، ایران.

چکیده

 خیار دریایی جانور آبزی با ارزشی است که استفاده های  سنتی ،پزشکی  و تغذیه ای از آنها دارای قدمت بالایی است.این موجودات به عنوان یک محصول تجاری مطرح می باشند. خیار دریایی گونهStichopus herrmanni  از نظر خوراکی و دارویی،گونه ارزشمندی محسوب می گردد و پراکنش وسیعی در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری دارد واخیرا" در خلیج فارس نیز گزارش شده است.با توجه به این نکته که خیار دریایی در تمام نقاط دنیا بیشتر  بصورت فراوری و خشک شده جهت مصرف خوراکی و صادرات عرضه می گردد، بررسی ارزش تغذیه ای این جانور سودمند در محصول فراوری شده نهایی دارای اهمیت است .در این مطالعه ارزش تغذیه ای محصول فراوری شده گونه Stichopus herrmanni   که در سواحل خلیج فارس یافت می شود  مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه برای بررسی ترکیبات تشکیل دهنده بخش عضلانی خیار دریایی گونه S.herrmanni  از سواحل جزیره قشم ، پس ازجمع آوری نمونه ها و آماده سازی  ، میزان پروتئین آن با روش کجلدال ،چربی با روش سوکسله ، خاکستر، کربوهیدرات، رطوبت و تعداد کل میکروارگانیسم های قابل رشد در 30 درجه سلسیوس  بر اساس روش های استاندارد در محصول فراوری شده، اندازه گیری شدند. نتایج  نشان داد که میزان  9/67%  پروتئین    ،  09/1% چربی   ، 35/7%  کربوهیدرات ، 24/17%  خاکستر  و  8  % رطوبت  در صد گرم محصول  خشک و فراوری شده گونهS.herrmanni   وجود دارد. خیار دریایی گونه Stichopus herrmanni   در خلیج فارس  دارای ارزش تغذیه ای بالایی از نظر پروتئین بالا و چربی کم می باشد  که می توان  با پرورش و فراوری این محصول دریایی در جهت صادرات آن  به کشورهای مصرف کننده،  در زمینه مصرف بهینه و سودآوری اقتصادی  اقدام  نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات