تعداد مقالات: 570
182. بررسی عملکرد تصفیه بیولوژیکی و تاثیر زمان های ازن زنی بر پس آب مجتمع صنعتی گوشت مشهد

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 41-47

رامین رهبری؛ محمد جواد وریدی؛ علی شریف؛ مهدی نصیری محلاتی


183. بررسی اثر فیبر حاصل از ضایعات باغی برگ چای بر خصوصیات کیفی ماست همزده

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 41-51

10.30495/jfst.2019.543841

سعیده هاشمیان؛ امیر حسین الهامی؛ محمد آرمین


185. بررسی اثرات آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی عصاره اناریجه در افزایش عمر ماندگاری ماهی کیلکای چرخ شده تلقیح شده با لیستریا مونوسیتوژنز

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 43-54

الهام شکوه صارمی؛ محمد باقر حبیبی نجفی؛ محمدحسین حداد خداپرست؛ معصومه بحرینی


199. بهینه یابی فرایند تولید پودر عصاره هل تولیدی با امواج فراصوت به روش سطح پاسخ

دوره 9، (ویژه نامه قوچان)بیست و سومین کنگره صنایع غذایی، بهار 1396، صفحه 35-40

علی محمدی ثانی؛ مریم ملکی خوشنود؛ احمد اسماعیل زاده


200. تولید مربای رژیمی زنجبیلZingiber Officinale) ) با استفاده از صمغ بامیه و استویوزید

دوره 10، کنگره ساری-اردیبهشت 97، تابستان 1397، صفحه 35-41

منا ملکی؛ میرخلیل پیروزی فرد؛ محمد علیزاده خالد آباد؛ هادی الماسی