دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. بررسی مقایسه‌ای خاصیت آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی پوشش و نانو پوشش ترکیبی کیتوزان-صمغ دانه شاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401

10.30495/jfst.2020.1891527.1609

لیلا روزبه نصیرائی؛ مهرو اسماعیلی؛ پیمان آریایی؛ مریم یوسف پور


2. تاثیر روش استخراج به کمک فراصوت بر میزان ترکیبات فنولی و خواص آنتی‌اکسیدانی عصاره گل محمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401

10.30495/jfst.2022.691055

امیر حسین الهامی؛ سودابه عین افشار؛ محمد آرمین؛ نسیم پورابراهیم


3. بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی پروتئین هیدرولیز شده شاهدانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401

10.30495/jfst.2022.691056

شیوا گنجی جامه شورانی؛ علی محمدی ثانی؛ الهام مهدیان؛ سیده زهرا سیدالنگی


4. ارزیابی عصاره گیاه پونه‌کوهیMentha pulegium و ورکوآز بومی ایران Allium sativum controversum بر ویژگی‌های میکروبی سوسیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401

10.30495/jfst.2021.1905354.1656

نسرین چوبکار؛ عادله مدنی


5. ارزیابی خواص آنتی اکسیدانی و ضدباکتریایی کلروفیل استخراج شده از گیاه شبدر ایرانی (Trifolium resupinatum L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401

10.30495/jfst.2020.1905277.1655

علی معتمدزادگان؛ غلامرضا مهدی پور دامیری؛ رضا صفری؛ سید احمد شهیدی؛ آزاده قربانی حسن سرایی


6. تأثیر استفاده از پودر خرما بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، بافتی و حسی ماست قالبی کم‌چرب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401

10.30495/jfst.2020.1901904.1647

مصطفی سلطانی؛ نیلوفر مهرجو؛ سوده محمدی


7. بررسی خواص ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی پروتئین هیدرولیز شده امعاء و احشاء ماهی بیاح (Liza abu)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401

10.30495/jfst.2020.1905693.1657

سید رسول شاه حسینی؛ سید روح الله جوادیان؛ رضا صفری


8. تاثیر عصاره جلبک اسپیرولینا پلاتنسیس در پوشش نانو مرکب بر خصوصیات حسی و ماندگاری فیله مرغ طی دوره نگهداری در شرایط یخچال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401

10.30495/jfst.2021.1907562.1665

داریوش خادمی شورمستی؛ سارا جعفری راد


9. تاثیر جایگزینی ساکارز با شربت ذرت حاوی فروکتوز بالا روی خواص بافتی، رنگ و حسی باقلوای قزوین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401

10.30495/jfst.2022.691062

اکرم شریفی؛ فرشته مهاجر