موضوعات = ریز پوشانی - نانو تکنولوژی
تعداد مقالات: 14
2. استخراج و ریز پوشانی عصاره گیاه زوفا و تاثیر آن بر پایداری اکسیداتیو سیستم مدل غذایی (روغن سویا)

دوره 14، شماره 3، مهر 1401، صفحه 25-11

10.30495/jfst.2021.684144

نگین رضایی سوادکوهی؛ پیمان آریایی؛ مهدی چرمچیان لنگرودی


4. سنتز سبز نانوذرات نقره حاصل از عصاره آبی زنیان (Trachyspermum ammi L.) و ارزیابی خواص آنتی اکسیدانی آن

دوره 13، شماره 3، مهر 1400، صفحه 25-13

10.30495/jfst.2021.680648

سید هاشم اخلاقی فیض اباد؛ محمد مهرشاد؛ حمید شهیدی مقدم؛ سید ابوالفضل موسوی


6. طراحی و بررسی ویژگی‌های فیزیکی حامل‌های لیپیدی نانوساختار حاوی اولئوروپئین

دوره 11، شماره 3، مهر 1398، صفحه 11-26

10.30495/jfst.2019.544962

منصوره سلیمانی فرد؛ علیرضا صادقی؛ محمد قربانی؛ روح الله حیدری؛ خسرو عزیزی؛ اصغر سپه وند؛ سید پیمان هاشمی


8. فعالیت ضد‌اکسایشی عصاره میکروامولسیون شده چای سبز در روغن کلزا

دوره 11، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 99-112

10.30495/jfst.2019.541365

صدیقه امیری؛ محسن رادی؛ فرود باقری؛ ویدا انصاری


10. تهیه نانو لیپوزوم های حاوی اسانس روغنی پرتقال با استفاده از روش حرارتی

دوره 10، شماره 2، تیر 1397، صفحه 115-122

محمدحسین نشاسته گیر؛ محبت محبی؛ محمدحسین حداد خداپرست


12. سنتز سبز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره آبی بذر بادیان رومی (Pimpinella anisum) و بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی آن

دوره 10، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 131-140

علی سرداریان؛ وحید حکیم زاده؛ سید هاشم اخلاقی فیض اباد


14. تأثیر ترکیبات مختلف دیواره بر خصوصیات ریزکپسول‌های حاصل از ریزپوشانی روغن ماهی کیلکا (Clupeonella cultriventris caspia) به روش خشک کردن انجمادی

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 103-114

مریم حسنی؛ امیر حسین الهامی راد؛ مجید محمد حسینی؛ مصطفی شهیدی نوقابی