کلیدواژه‌ها = خواص حسی
تعداد مقالات: 8
2. بررسی تاثیرجایگزینی شکر با پوره موز بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی بستنی

دوره 14، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 42-33

10.30495/jfst.2021.684120

محجوبه سنگ سفیدی؛ عبدالرضا میرچولی؛ موسی الرضا هوشمند دلیر


5. تأثیر پوره و کنسانتره آلو بعنوان افزودنی طبیعی بر خصوصیات فیزیکی، بافتی و حسی کیک اسفنجی

دوره 9، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 1-11

ریحانه شاهین فر؛ زهرا شیخ الاسلامی؛ سید حسین استیری


6. بهبود خواص کیفی، رئولوژی و حسی کیک روغنی با افزودن پوره وکنسانتره کشمش

دوره 9، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 12-26

سارا بلاغی؛ زهرا شیخ الاسلامی؛ سید حسین استیری


7. بررسی تأثیر جایگزینی آرد گندم باآرد سنجد بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی کیک روغنی

دوره 8، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 55-63

زهرا زارع؛ لیلا نوری؛ مریم فهیم دانش