کلیدواژه‌ها = پوشش خوراکی
تعداد مقالات: 5
2. تأثیر پوشش خوراکی متیل سلولز بر خصوصیات کیفی و میکروبی خرمای کبکاب

دوره 10، شماره 3، مهر 1397، صفحه 33-42

لیلا بهبهانی؛ محمدرضا اصلاحی


3. مقایسه تأثیر عصاره مریم گلی و زیره سبز در جلوگیری از توکسین زایی قارچ آسپرژیلوس فلاووس در مغز پسته

دوره 10، شماره 2، تیر 1397، صفحه 37-45

حمید توکلی پور؛ لیلا زیرجانی؛ مجید جوانمرد داخلی