نویسنده = �������������� ������ ������
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌سازی هدایت الکتریکی شیر بازساخته به روش سطح پاسخ

دوره 13، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 89-98

10.30495/jfst.2021.680643

حیدر ناصری؛ عیسی حزباوی؛ فیض اله شهبازی