نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ویژگی های ساختاری و ضد باکتریایی پوشش خوراکی کامپوزیت زئین/نانوکیتین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1399

10.30495/jfst.2021.680646

اسماعیل عطای صالحی؛ مریم سلطانی