نویسنده = ���������� ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. اثر دما و غلظت‌ بررفتار رئولوژیکی کنسانتره توت سفید

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 49-58

10.30495/jfst.2019.544967

اکرم آریان فر؛ رویا امیری قنددشتی