نویسنده = �������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر افزودن ایزوله پروتئین کنجاله ارده بر خصوصیات تکنولوژیکی و حسی پاستای تهیه شده از گندم دوروم و نان

دوره 12، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 41-53

10.30495/jfst.2020.674524

نفیسه کوشکی؛ محمد حسین حداد خداپرست؛ توحید نجفی میرک؛ محسن وظیفه دوست؛ فریبا نقی پور