نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثرات انجماد کند و سریع بر روی اسیدهای چرب و بار میکروبی فیله ماهی تیلاپیا نیلی (Oreochromis niloticus)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1399

10.30495/jfst.2021.680670

بابک کرمی؛ یزدان مرادی؛ عباسعلی مطلبی