نویسنده = ������������ �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی خصوصیات رئولوژیکی و فیزیکوشیمیایی امولسیون روغن آفتابگردان تحت تاثیر آلبومین تخم مرغ

دوره 12، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 67-77

10.30495/jfst.2020.674252

سعید میرعرب رضی؛ علی معتمدزادگان؛ سید احمد شهیدی؛ علی رشیدی نژاد