نویسنده = ���������� �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی کیفی بستنی حاوی عصاره گیاه به لیمو (Lippia citriodora)

دوره 13، شماره 1، بهار 1400، صفحه 149-159

10.30495/jfst.2021.680637

فاطمه علی محمدی؛ َشبنم حقیقت خواجوی؛ رضا صفری