نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تهیه نانو لیپوزوم های حاوی اسانس روغنی پرتقال با استفاده از روش حرارتی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 115-122

محمدحسین نشاسته گیر؛ محبت محبی؛ محمدحسین حداد خداپرست