نویسنده = ���������������� �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر کاربرد صمغ دانه مرو بر بهبود خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی بستنی کم چرب

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 97-103

سیده مرضیه میرزائی؛ علی محمدی ثانی