نویسنده = ������������������ ������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی خصوصیات رئولوژیکی سس کچاپ حاوی عصاره هیدروکلوئیدی گیاه چوبک

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 61-76

فاطمه حسینی طباطبایی؛ حجت کاراژیان؛ رضا کاراژیان