نویسنده = ������ ������ ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر انواع روش های فرآوری بر میزان نیتریت و نیترات موجود در سیب زمینی

دوره 13، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 15-25

10.30495/jfst.2021.680639

لیلا روفه گری نژاد؛ آرزو علی اصل خیابانی؛ سپیدار سیدی منصور