نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه میان شاخص قهوه ای شدن و میزان تشکیل هیدروکسی متیل فورفورال در انجیر نیمه مرطوب

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 93-102

سارا انصاری؛ ابراهیم حسینی؛ ندا مفتون آزاد؛ عسگر فرحناکی؛ غلامحسن اسدی