نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مهمترین متغییرهای موثر در فرایند صنعتی عصاره‌گیری گرم از مالت جو به روش برنامه‌ریزی حرارتی

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 15-26

محمد طاهری؛ لیلا ناطقی؛ علیرضا ملکی کهکی؛ انوشه رحمانی؛ فرهنگ سلیمانی