نویسنده = �������������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تاثیرپکتین در پایدارسازی شربت خاکشیر

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 113-119

10.30495/jfst.2019.541366

اکرم آریان فر؛ شیما ظهوریان پردل