نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی باقی‌مانده و دوره کارنس آفت‌کش کارباریل بر روی محصول کاهو در ایران

دوره 9، (ویژه نامه قوچان)بیست و سومین کنگره صنایع غذایی، بهار 1396، صفحه 63-68

وحیده مهدوی؛ رویا نوربخش؛ سعید باقری؛ رحیم فیروزی؛ قاسم فدوی