نویسنده = ���������� ������ ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. حاملهای لیپیدی نانوساختار به عنوان سیستمهای رسانش هدفمند جهت غنی سازی نوشیدنی های آبی با ترکیبات فعال زیستی

دوره 9، (ویژه نامه قوچان)بیست و سومین کنگره صنایع غذایی، بهار 1396، صفحه 41-51

اکرم پزشکی نجف آبادی؛ مریم محمدی