نویسنده = ������������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر آماده سازی اولیه و زمان نگهداری در فریزر روی پارامترهای کیفی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 111-122

بهاره شعبانپور؛ معظمه کردجزی؛ سیدمهدی اجاق؛ افسانه ندیمی