نویسنده = �������� �������� ������������ �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. شبیه سازی عددی انتقال حرارت بسته های گندم جوانه زده با ابعاد استوانه ای در ماکروویو به روش المان محدود

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 63-74

محمد جواد حسین زاده؛ امیر حسین الهامی راد؛ محمد جواد کاظم زاده پارسی