نویسنده = �������������� ������������
تعداد مقالات: 2
1. بهینه‌سازی فرایند استخراج روغن از دانه‌های گلرنگ با پیش‌تیمار مایکروویو و تخمین پارامترهای فرایند با کمک شبکه‌ی عصبی مصنوعی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 107-118

زهرا دولت آبادی؛ سیدعلی مرتضوی؛ معصومه مقیمی؛ حمید بخش آبادی؛ سید حسین استیری


2. بررسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی و ترکیب اسیدهای چرب روغن پالم اولئین وارداتی به کشور

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 69-77

محمد هادی ناجی؛ فخری شهیدی؛ سیدعلی مرتضوی؛ هادی اسکندری؛ آرش کوچکی