نویسنده = ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی و ترکیب اسیدهای چرب روغن پالم اولئین وارداتی به کشور

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 69-77

محمد هادی ناجی؛ فخری شهیدی؛ سیدعلی مرتضوی؛ هادی اسکندری؛ آرش کوچکی