نویسنده = ������������ ������������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر مصرف سطوح مختلف گوانیدینو استیک اسید بر ترکیب شیمیایی و کیفیت گوشت سینه مرغ

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 105-113

فروزان طباطبایی یزدی؛ ابوالقاسم گلیان؛ حیدر زرقی؛ مهدی وریدی