نویسنده = ���������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ترکیب شیمیایی ، ویژگی های حسی و پروفایل اسیدهای چرب همبرگر بر پایه گوشت شتر

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 57-63

ساعده سادات سید حسینی؛ سید ابراهیم حسینی؛ مهناز هاشمی روان