نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر صمغ گزانتان بر کیفیت پاستای بدون گلوتن

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 45-55

وحید جمالی؛ مریم جوکار؛ مرضیه بلندی؛ ابوالفضل اصلانی چقیورتی