نویسنده = �������������� �������� ������������ ������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثرات جدا و متقابل صمغ های دانه قدومه شیرازی و متیل سلولز بر خصوصیات کیفی سیب زمینی سرخ شده

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 89-101

10.30495/jfst.2019.545908

مژگان یادگاری؛ رضا اسماعیل زاده کناری؛ سید جعفر هاشمی