نویسنده = ��������������������� �������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی و تعیین مقادیر سرب و کادمیوم موجود در شکر سفید تولید شده در استان خوزستان

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 79-84

کریم ابراهیم نجف‌آبادی؛ آزاده اشتری نژاد