نویسنده = ���������� ���������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه ترکیبات شیمیایی عضله دو ماهی قباد (Scomberomorus guttatus) و کفشک زبان گاوی (Cynoglossus arel)

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 71-78

غالب بنفشی؛ ابوالفضل عسکری ساری؛ مژده چله مال دزفول نژاد؛ محمد ولایت زاده