نویسنده = ���������������������� �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر ایزوله پروتئین سویا (SPI) و صمغ ثعلب بر خواص فیزیک و شیمیایی و حسی خامه زده کم چرب

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 9-18

شهره عزیزی؛ سید علی مرتضوی؛ مسعود شفافی زنوزی؛ موسی الرضا هوشمنددلیر