نویسنده = ���������� ������������ ����������������
تعداد مقالات: 2
2. ارزیابی اثرات نانو اکسید روی بر خواص فیلمهای بایوکامپوزیتی بر پایه ژلاتین ماهی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 57-67

عبدالرضا محمدی نافچی؛ فائزه میرزایی