نویسنده = ������������������������ ������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی خصوصیات رئولوژیکی و فیزیکوشیمیایی امولسیون روغن آفتابگردان تحت تاثیر آلبومین تخم مرغ

دوره 12، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 67-77

10.30495/jfst.2020.674252

سعید میرعرب رضی؛ علی معتمدزادگان؛ سید احمد شهیدی؛ علی رشیدی نژاد


2. مدل‌سازی جذب روغن طی فرایند سرخ کردن عمیق رشته خوشکار: مقایسه سرخ کردن در شرایط اتمسفری و تحت خلأ

دوره 9، (ویژه نامه قوچان)بیست و سومین کنگره صنایع غذایی، بهار 1396، صفحه 19-27

سید احمد شهیدی؛ محبت محبی؛ علی معتمدزادگان؛ امان محمد ضیائی فر؛ جواد ابوالفضلی اصفهانی؛ سید علی مرتضوی