نویسنده = �������������� ���������� ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ویژگی‌های کیفی و میکروبیولوژیکی آویشن شیرازی تحت تیمار پرتودهی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 77-87

ساناز آقاجانی اینچه کیکانلو؛ حمید توکلی ‌پور؛ محسن مختاریان