نویسنده = ���������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شرایط استخراج اینولین از ریشه های گیاه چیکوری( Cichorium intybus L.)

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 25-35

سهیل توکلی کردلر؛ یوسف رمضان؛ محمد عبدالهیان نوقابی