نویسنده = �������������� �������������������� �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر عصاره آزاد و ریزپوشانی شده گیاه رزماری بر ویژگی های کیفی و زمان ماندگاری گوشت طی دوره نگهداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1399

10.30495/jfst.2021.680657

سیده سلیمه رشیدایی آبندانسری؛ پیمان آریایی؛ مهدی چرمچیان