نویسنده = ���������� ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر استفاده از رنگ طبیعی کورکومین بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی حسی و میکروبی دراژه اسنک

دوره 12، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 11-20

10.30495/jfst.2020.674112

فرشته حسینی؛ الناز میلانی؛ سمانه رضائی بروجردی؛ غلامعلی گلی موحد