نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی خواص ضد میکروبی نانوسیال برپایه اسانس زیره سبز(CUMINUM CYMINUM) و اکسید روی (ZNO)

دوره 9، (ویژه نامه قوچان)بیست و سومین کنگره صنایع غذایی، بهار 1396، صفحه 53-62

آزاده خیابانی؛ علی محمدی ثانی؛ ایمان فرحبخش