تماس با ما

نویسندگان محترم جهت پیگیری روند داوری مقالات خود بایستی از طریق سامانه ی مجله اقدام نمایند. در صورت نیاز از دو راه زیر جهت تماس های ضروری  با نشریه می توان استفاده نمود:

آدرس: سبزوار- بلوار سیادتی- مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار- معاونت علمی- دفتر نشریه

ایمیل  نشریه :  technical_lib84@yahoo.com

تلفن های  مستقیم دفتر نشریه: 44660889-051

دبیر اجرایی و کارشناس نشریه  41442485-051


CAPTCHA Image