تماس با ما

نویسندگان محترم جهت پیگیری روند داوری مقالات خود بایستی از طریق سامانه ی مجله اقدام نمایند. در صورت نیاز از دو راه زیر جهت تماس های ضروری  با نشریه می توان استفاده نمود:

1-ایمیل  نشریه : jfst@iaus.ac.ir

2- تلفن های  مستقیم دفتر نشریه: 44660889-051

051-41442210(دبیر اجرایی) و 41442485-051(کارشناس نشریه)


CAPTCHA Image