دوره و شماره: دوره 9، شماره 3 - شماره پیاپی 33، پاییز 1396 
1. تاثیرافزودن بذرکتان برخواص تغذیه ای و ماندگاری نان بربری

صفحه 1-11

محمد جلینی؛ مهدی قیافه داوودی؛ زهرا شیخ الاسلامی


3. بررسی شرایط استخراج اینولین از ریشه های گیاه چیکوری( Cichorium intybus L.)

صفحه 25-35

سهیل توکلی کردلر؛ یوسف رمضان؛ محمد عبدالهیان نوقابی


4. ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره بادیان رومی (Pimpinella anisum ) در سیستم های روغنی و امولسیونی

صفحه 37-46

مهدی سعیدی فر؛ امیر حسین الهامی راد؛ محمد حسین حداد خداپرست؛ هاشم اخلاقی


5. تولید اسنک حجیم حاوی پودر آب پنیر - تخم مرغ و ارزیابی ویژگیهای آن

صفحه 48-61

نادر روشن؛ ریحانه احمدزاده؛ الناز میلانی؛ پروین شرایعی


7. بهینه یابی فرمولاسیون شکلات تیره پری‌بیوتیک با استفاده از مخلوط اینولین، ایزومالت و مالتیتول

صفحه 73-86

مریم کیومرثی؛ سمیرا یگانه زاد؛ مصطفی شهیدی؛ ابوالفضل پهلوانلو؛ مارال خوش گیش