دوره و شماره: دوره 9، (ویژه نامه قوچان)بیست و سومین کنگره صنایع غذایی، بهار 1396 
2. مدل‌سازی جذب روغن طی فرایند سرخ کردن عمیق رشته خوشکار: مقایسه سرخ کردن در شرایط اتمسفری و تحت خلأ

صفحه 19-27

سید احمد شهیدی؛ محبت محبی؛ علی معتمدزادگان؛ امان محمد ضیائی فر؛ جواد ابوالفضلی اصفهانی؛ سید علی مرتضوی


7. بررسی باقی‌مانده و دوره کارنس آفت‌کش کارباریل بر روی محصول کاهو در ایران

صفحه 63-68

وحیده مهدوی؛ رویا نوربخش؛ سعید باقری؛ رحیم فیروزی؛ قاسم فدوی