دوره و شماره: دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 29، آذر 1395 
3. بررسی تاثیر غظت آنزیم و زمان گرمخانه‌گذاری بر میزان استخراج لیکوپن از تفاله گوجه فرنگی

صفحه 25-31

زهرا دولت ابادی؛ امیر حسین الهامی راد؛ سید هاشم اخلاقی فیض آباد؛ سید حسین استیری


5. بررسی اثر صمغ گزانتان بر کیفیت پاستای بدون گلوتن

صفحه 45-55

وحید جمالی؛ مریم جوکار؛ مرضیه بلندی؛ ابوالفضل اصلانی چقیورتی


8. بررسی اجزای ترکیبی تشکیل دهنده‌ی فیله قزل آلای رنگین کمان(Oncorynchus mykiss) با استفاده از روش عکس برداری دیجیتالی

صفحه 77-83

محمد حسن کمانی؛ امید صفری؛ سید علی مرتضوی؛ معصومه مهربان سنگ آتش؛ فاطمه مسلم خلیل غفوری


11. بررسی اثر مصرف سطوح مختلف گوانیدینو استیک اسید بر ترکیب شیمیایی و کیفیت گوشت سینه مرغ

صفحه 105-113

فروزان طباطبایی یزدی؛ ابوالقاسم گلیان؛ حیدر زرقی؛ مهدی وریدی